I. IDENTIFICAREA OPERATORULUI:

Denumirea operatorului: S.C. MASTER AUTO GLASS S.R.L.
Cod unic de înregistrare: RO13457005
Registrul Comerţului: J33/483/2000
Sediul Social: Suceava, Str. Traian Vuia nr. 2 , cod poştal: 720021
Website: https://masterautoglass.ro
E-mail: contact@masterautoglass.ro

II. PREZENTARE GENERALĂ:

Atunci când utilizați site-ul https://masterautoglass.ro, MASTER AUTO GLASS SRL prelucrează o serie de date personale despre utilizatori.

Această politică de confidențialitate informează utilizatorii asupra tipurilor de date ce sunt prelucrate de către MASTER AUTO GLASS SRL, maniera de utilizare a acestor date, drepturile pe care utilizatorii le au în calitate de persoană vizată conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 și nu în ultimul rând care sunt opțiunile utilizatorilor în legătură cu aceste prelucrări.

Vă recomandăm să citiți acest document pentru a înțelege cum sunt prelucrate datele personale și să ne contactați pentru eventualele întrebări sau sugestii pe care le aveți în acest sens.

III. COLECTAREA DATELOR PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

MASTER AUTO GLASS SRL colectează datele precum Nume, Prenume, E-mail, Telefon, Cookies pe care utilizatorii le furnizează atunci când utilizează https://masterautoglass.ro, se înscriu în campaniile noastre sau când ne contactează pentru diverse informații și oferte, fie prin intermediul formularul de contact al site-ului, fie prin e-mail sau telefonic. Putem folosi aceste informații și pentru a vă comunica informații similare, inclusiv, transmiterea de materiale promoționale / comunicări de marketing privind eventualele discounturi / serviciile partenerilor MASTER AUTO GLASS SRL, cu acordul persoanei vizate.

De asemenea, MASTER AUTO GLASS SRL colectează o serie de informații despre utilizatori prin terțe părți precum Google și Facebook. Informațiile colectate prin terțe părți le utilizăm pentru promovarea eficientă site-ului nostru prin serviciile de publicitate plătită Google Ads sau Facebook Ads, pentru a vedea eficiența campaniilor publicitare, pentru a contoriza numărul și eficiența anunțurilor create și pentru a monitoriza desfășurarea campaniilor.

Pentru promovarea organică a site-ului nostru pe Google utilizăm instrumentul Google Analytics. Acest tool colectează cookie-uri primare, informații referitoare la dispozitiv sau la browser, adresa IP, date demografice, afinități, activitățile de pe site și/sau informații referitoare la trafic pe care Google Analytics le înglobează, pentru a cuantifica și a raporta statistici despre interacțiunile utilizatorilor pe site-ul https://masterautoglass.ro.

Adresa IP este utilizată pentru localizarea geografică a utilizatorilor. Utilizatorii pot aplica cu ușurință pentru mascarea adresei IP, astfel încât Google Analytics să folosească doar o parte dintr-o adresă IP culeasă, nu întreaga adresă. Mai mult de atât, utilizatorii pot modifica adresele IP cu ajutorul funcției de modificare a adreselor IP oferită de Google.
MASTER AUTO GLASS SRL vă aduce la cunoștință existența unui proces decizional automatizat care include crearea de profiluri. Scopul acestui proces este de a eficientiza livrarea de reclame către grupuri de cât mai bine targetate în campaniile publicitare plătite Facebook Ads și Google Ads.

Aveți dreptul de a refuza navigarea pe site-ul nostru și dreptul de a vă retrage oricând consimțământul în ceea ce privește utilizarea datelor cu caracter personal în scop de marketing. Vă puteți opune oricând prelucrărilor în scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al MASTER AUTO GLASS SRL.

Datele colectate prin intermediul site-ului vor fi arhivate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Aceste date sunt prelucrate doar de către persoane împuternicite de către MASTER AUTO GLASS SRL.

Toate informațiile colectate prin intermediul https://masterautoglass.ro nu vor fi vândute, înstrăinate sau închiriate.

IV. DREPTURILE UTILIZATORILOR

Conform legislației, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:
Dreptul de acces – puteți obține de la MASTER AUTO GLASS SRL confirmarea că prelucrăm date personale care vă vizează, precum și alte date privind specificul prelucrării.
Dreptul de a corecta datele – puteți solicita modificarea datele personale incorecte ori, după caz, completarea datelor incomplete.
Dreptul la ștergere – puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm, v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor.
Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție – puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimțământ.
Restricționare – în anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor.
Dreptul la portabilitatea datelor – în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat.
Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere ANSPDCP – aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile.
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe mijloace automatizate.

V. SOLICITĂRI:

MASTER AUTO GLASS SRL va răspunde oricărei solicitări cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și vom oferi o confirmare dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, dacă ne este solicitat acces la datele respective. Ne puteți contacta fie prin e-mail la adresa contact@masterautoglass.ro, telefonic la numerele de telefon afișate pe site (0733 995 631 / 0730 111 090) sau printr-o notificare scrisă la adresa sediului social.

Dacă aveți întrebări în legătură cu prelucrarea corespondenței și a datelor cu caracter personal, le puteți include în notificarea transmisă.

VI. ANSPDCP:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – Contact.